పొలిమేర దాటిపోతున్నా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పొలిమేర దాటిపోతున్నా ఓ గువ్వలచెన్నా

పొరుగూరికి చేరిపోతున్నా ఓ గువ్వలచెన్నా

కథ మారే రోజులు కోరేనూ ఓ గువ్వలచెన్నా

కల తీరే దారులు వెదికేనూ ఓ గువ్వలచెన్నా

గుళ్ళో నిను చూడలేకున్నా ఓ గువ్వలచెన్నా

గుండెల్లో దాచుకున్నాలే ఓ గువ్వలచెన్నా

ఏ సీమల తిరుగాడినా ఓ గువ్వలచెన్నా

నీ దీవెనలందించాలన్నా ఓ గువ్వలచెన్నా

రచన : సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి

సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్