పుట:Welcome to Wikipedia brochure EN, for print.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వాడుకరి పుట... మరియు చర్చా పుట.

ప్రతిరోజు వికీపీడియాలో కొన్ని వందల మార్పులు, చేర్పులు చేస్తుంటారు. వాటిలో కొందరు వ్రాసిన విషయాన్ని అందులోని నిజా నిజాలను సరి చూచుకొనే అవ కాశ ముండదు. అందుచేత కొంత మంది వికీపీడియన్లు ఇంచు మించు అన్ని మార్పులను,చేర్పులను సంప్రదింపులు పేజీ ద్వారా నియంత్రిస్తుంటారు. (ఇది పుటకు ఎడమ వైపునున్న మార్జిన్ లో వున్నది) ఈ పుటలో అయా భాషల వికీ పీడియాలో వున్న మార్పులు, చేర్పులకు సంబందించిన అన్ని అంశము వున్నాయి. కొందరు వికిపీడియన్లు మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఒక మంచి విషయాన్ని అది నిజమైనా దానికి సరియైన ఆధారాలు చూపనందున తొలగించ వచ్చు. ఇటువంటి ఇబ్బందులను తొలగించా లంటే వ్రాసిన విషయానికి సరైన అధారాలను చూపడము అతి ముఖ్యమని గ్రహించ వలెను. అటు వంటి విషయాలను ఆయా వాడుకరుల పుటలలో వ్రాసు కోవచ్చు. మీఇష్టాఇష్టాలకు సంబందించిన వివరాలు అక్కడ వ్రాసుకోవడము అతి ముఖ్యమని గ్రహించ వలెను. ప్రతి వికీపీడియన్ కు ఒక వాడుకరి పుట, మరియు ఒక చర్చా పుట వున్నది. ఈ రెండు పుటలకు లంకె వేయడానికి మానిటర్ పై భాగాన కనబడతాయి. వాడుకరి పుట లోనికెళ్ళడానికి ఆయా వాడుకరి పేరుపైన నొక్కితే అతని వాడుకరి పుట తెరుచుకుంటుంది. సవరించు అను దానిమీద నొక్కి ఆ పుటలో వ్రాయలకున్నదాని అక్కడ వ్రాయవచ్చు. వ్రాసిన తర్వాత భద్ర పరుచు అను దానిమీద నొక్కితే అప్పటి వరకు వ్రాసినది భద్రమౌతుంది. భద్రపరుచు అను గడి మానిటర్ క్రింద భాగాన వుంటుంది.

ఏమైంది. నేను చేసిన వ్యాస మార్పు కనబడలేదు. దానిని ఎవరైనా తొలగించారా? ఎందుకు తొలిగిస్తారు?

Sara 08.png
ప్రయత్నించు

అనుపమ ఒక పర్యాటక ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అనేక ఫోటోలను తీసింది. ఆమె ఫోటోలను వికీపీడియాలో పెట్టాలనుకున్నది. ఈ విషయంలో ఆమెఏ వికీపీడియా భాద్యతను నిర్వహిస్తున్నది.?

  • చిత్రకర్త
  • రచయిత
  • మధ్యవర్తి
  • రూపశిల్పి