పుట:Welcome to Wikipedia brochure EN, for print.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వాడుకరి, వాడుకరి చర్చా పుటలు

ప్రతిరోజు వికీపీడియాలో కొన్ని వందల మార్పులు, చేర్పులు చేస్తుంటారు. వాటిలో కొందరు వ్రాసిన విషయంలోని నిజా నిజాలను సరి చూచుకొనే అవకాశముండదు. అందుచేత కొంత మంది వికీపీడియన్లు ఇంచు మించు అన్ని మార్పులను,చేర్పులను సంప్రదింపులు పేజీ ద్వారా నియంత్రిస్తుంటారు. (ఇది పుటకు ఎడమ వైపునున్న మార్జిన్ లో వున్నది) ఈ పుటలో అయా భాషల వికీపీడియాలో వున్న మార్పులు, చేర్పులకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలు వున్నాయి. కొందరు వికీపీడియన్లు మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఒక మంచి విషయాన్ని అది నిజమైనా దానికి సరియైన ఆధారాలు చూపనందున తొలగించవచ్చు. ఇటువంటి ఇబ్బందులను తొలగించాలంటే వ్రాసిన విషయానికి సరైన అధారాలను చూపడము అతి ముఖ్యమని గ్రహించాలి. అటు వంటి విషయాలను ఆయా వాడుకరుల పుటలలో వ్రాసుకోవచ్చు. మీఇష్టాఇష్టాలకు సంబంధించిన వివరాలు అక్కడ వ్రాసుకోవడము అతి ముఖ్యమని గ్రహించాలి. ప్రతి వికీపీడియన్ కు ఒక వాడుకరి పుట, మరియు ఒక వాడుకరి చర్చా పుట వున్నది. ఈ రెండు పుటలకు లంకె వేయడానికి మానిటర్ పై భాగాన కనబడతాయి. వాడుకరి పుట లోనికెళ్ళడానికి ఆయా వాడుకరి పేరుపైన నొక్కితే అతని వాడుకరి పుట తెరుచుకుంటుంది. సవరించు అను దానిమీద నొక్కి ఆ పుటలో వ్రాయాలనుకున్నది అక్కడ వ్రాయవచ్చు. వ్రాసిన తర్వాత భద్రపరుచు అను దానిమీద నొక్కితే అప్పటి వరకు వ్రాసినది భద్రమౌతుంది. భద్రపరుచు అను గడి మార్పుల పెట్టె క్రింద భాగాన వుంటుంది.

ఏమైంది. నేను చేసిన వ్యాస మార్పు కనబడలేదు. దానిని ఎవరైనా తొలగించారా? ఎందుకు తొలిగిస్తారు?

ప్రయత్నించు

అనుపమ ఒక పర్యాటక ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అనేక ఫోటోలను తీసింది. ఆమె ఫోటోలను వికీపీడియాలో పెట్టాలనుకున్నది. ఈ విషయంలో ఆమె ఏ వికీపీడియా బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నది?

□ చిత్రకర్త
□ రచయిత
□ మధ్యవర్తి
□ రూపశిల్పి