పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/499

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కిరా____కిఱ్ఱు 473 కిఱ్ఱు____కిలా

 • ప్రశ్నార్థకం. ఏమి అనకుండ అనుట.
 • చూ. కిమ్మనకుండా.

కిరాణాకొట్టు

 • చిల్లరదినుసుల అంగడి.

కిరీటం పెట్టు

 • ఎక్కువ గౌరవించు, లాభము చేకూర్చు.
 • "ఆ! వా డేదో దారిలో కనబడితే మాట్లాడ్డం తప్పితే నాకు పెట్టినకిరీటం ఏముంది?" వా.

కిరీటిపచ్చ

 • గరుడపచ్చ. విజ. 3. 26.

కిఱుకుచెప్పులు

 • కిఱ్ఱుచెప్పులు.
 • చూ. కిఱుచెప్పులు.

కిఱుచెప్పులు

 • కిఱు కిఱు మని శబ్దం చేసే చెప్పులు.
 • "కిఱుచె,ప్పులు పిల్లనగ్రోవి యమర బొలము దిరుగుచున్." చెన్న. 3. 31.

కిఱుదుకట్లు

 • కుండలమీద చేసే ఒక విధమైన నగిషీపని. హం. 5. 13,

కిఱ్ఱుచెప్పులు

 • కిఱ్ఱు కిఱ్ఱు మని ధ్వనించే చెప్పులు.
 • "పొందవు కిఱ్ఱుచెప్పులును బొల్పెసగన్ ధనదత్తు డెంతయున్." హంస. 1. 172.

కిఱ్ఱుబాగాలు

 • కిఱ్ఱు పావుకోళ్ళు. వైజ. 2. 45.

కిలకిల ధ్వనులు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "తరు లెక్కి కిలకిల ధ్వనులు సేయుటయు." ద్విప. జగ. 177.

కిలకిల నవ్వు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కిలకిల నవ్వుమోవి పలుగెంటుల దీటు గుచంబు లోరగా." హంస. 1. 217.

కిలకిల లాడు

 • కిలకిల మను.
 • "సారె సారెకున్, గిలకిలలాడుచున్ మిగుల గేకలు కొట్టుదు రంతె కాని." నీలా. 2. 81.

కిలాకిల నవ్వు

 • కిలకిల నవ్వు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "రంభ నగున్ గిలాకిలన్." కువల. 1. 85.

కిలాడి'

 • నంగనాచి, మాయలమారి - ఇత్యాది ఛాయలలో స్త్రీ పుం భేదం లేకుండా ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "వా డమ్మా కిలాడీ, నమ్మితే మనం నాశనం కావలసిందే." వా.
 • "అది వట్టి కిలాడీ. దాన్ని యింటికి రానిస్తే యిక అయినట్టే." వా.
 • రూ. కిల్లాడి.