పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/319

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఐన______ఐస 293 ఒంట______ఒంట

ఐనది కాదను కానిది ఔనను

 • అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడు.
 • "ఐనది కా దని యనగా, గానిది యౌనని వచింపగా గలమీతో." శ్రవ. 4. 54.

ఐనన్ కానిమ్ము

 • అయితే కానీ.
 • "ఐనన్ గానిమ్ము భవద్దీనతకై వ్రతము విడిచితిన్." మను. 3. 100.
 • ఒకడు బలవంతము చేయగా అంగీకరించిన సందర్భంలో అనేమాట.
 • "అయితే కానీ, ఏం చేస్తాం?" వా.

ఐపు అజ

 • జాడ. జం.
 • "వాడి ఐపు అజా తెలియడం లేదు." వా.

ఐపు లేడు

 • ఎక్కడికి పోయినాడో తెలియదనుట.
 • "వాడు ఐపు లేకుండా పోయినాడు." వా.

ఐసరుబొజ్జ

 • సెబాసు.
 • "కాంతలమాట నమ్ముకొని కంతునికిం గడు లోకు వై తదీ, యాంతరభావముల్ దెలియ కైసరు బొజ్జ యటంచు నుబ్బుచుం, ద్రెంత వివేకు లైన...." శ్రవణా. 3. 75.

ఐసరు బొజ్జ తోపా

 • సెబాసు.
 • చూ. ఐసరుబొజ్జ.

ఒంటని

 • అహితు లైన. పథ్యముకాని, హితము కాని - అన్న సంస్కృతం మాటల వలెనే 'ఒంటదు' కూడా రోగికి కొన్ని వస్తువులు పథ్యము కావు అన్నట్లే ఉపయోగిస్తారు. 'వానికి వంకాయ ఒంటదు' ఇత్యాదులు. అందుపై వచ్చిన మాట.
 • "ఒంటనిరాజుల కప్పము, గొంటి న్మే లేర్చి...." కళా. 5. 116.

ఒంట బట్టు

 • బలప్రవర్ధక మగు, మనసున కెక్కు, హిత వగు. ఏదైనా తిన్న ఆహారం జీర్ణ మై రక్తరూపంలో ఒంటికి పట్టిన దనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి. తర్వాత ఇది ఆంగిక మయిన ప్రోదికే కాకా ఇతరములకూ చెల్లినది.
 • "వాడికి తిన్న ఆహారం ఏదీ ఒంట బట్టడం లేదు." వా.
 • "వాళ్ల నాన్న ఎంత ప్రయత్నించినా వాడికి చదువు ఒంటబట్ట లేదు." వా.
 • "ఎన్ని నీతులు చెప్పినా వానికి ఒంటబట్ట లేదు." వా.
 • "ఈ ఊరినీళ్లు నీకు బాగా ఒంటబట్టినట్టున్నాయే. అప్పుడే కాస్త ఆ సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ రాజసమూ, ఆఠీవీ." వా.