పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రెడ్డికులప్రబోధము.

రెడ్లుగాఁబుట్టిస ఋణముఁదీర్చికొనంగ
           వీక్షించితిరె కొండవీటికోటఁ?
దలఁచిన యంతఁ జిత్తమున రోషము రేఁపు
           కత్తుల కూపంబుఁ గాంచినారె?
రెడ్డివీరకుమార హృదయ రక్తంబులఁ
           దోఁగిన రణభూమిఁ ద్రొక్కినారె?
యాంధ్రశౌర్యేందిర కకలంక భూషణం
           బౌ రెడ్ల చరిత విన్నా రె? యన్న

లార, యూరకరెడ్డికులాన జన్మ
మెత్తితిమఁటన్న నాదాయ మేమిగలదు?
తల్లిమొగము నెఱుంగని తనయు లవత
రించియును లేనివారలే యెంచిచూడ !

సచ్చిదానంద దర్శనుఁడు వేమనయోగి
            మనకులంబునఁ బుట్టెననినఁ జాలు;
షట్చక్రవర్తి సచ్చరిత్ర నిర్మాత
             మనవాఁడెయన్న యాఘనతచాలు;