పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మేలుకొలుపు.

_______

ప్రత్యుష శ్శాంత నిర్మలాంబరమునందు
    నరుణరక్తిమ వ్రాసె జయాంకములను;
    జిమ్మచీకటి తెరలను జింపి వైచి
    మేలుకొనుమమ్మ! యిఁకనైన మేలుకొనుము!

పవలు రేయు నతీంద్రియ స్వప్నములను
    గనుచు నవియెల్ల సత్యమంచని తలంతె?
    కలలకును వీడుకోలుగాఁ బులుఁగు లిపుడు
    గానములు సేయుచున్నవి; కనవొ? వినవొ?

నిద్రయే జీవనంబని నీకు మున్ను
    నూరిపోసిరి మాయలమారు లెవరొ!
    మచ్చు మందుల మతకమ్ము విచ్చిపోవ
    గడపఁ గాల్మెట్టి లేయెండఁ గ్రాఁగుమమ్మ!

అపయశః పంకిలంబైన యాత్మకన్న
    చచ్చుటే కొంత మానరక్షణము సుమ్ము;
    పారతంత్ర్యభరంబున బడలి సడలి
    యదవ త్రావుడు త్రావెదో యమ్మ, నీవు ?