పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/168

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

* ఆమని నిషా .

_______

జాగ్రత్త ! జాగ్రత్త ! మాయ జగత్తని
          శాస్త్రము లెల్లను విప్పెదవు;
భాగ్యము భోగము చంచల మంచును
          బైరాగి ధర్మముఁ జెప్పెదవు;
ఎవ్వారు విందురీ పిచ్చి బోధనము
         లీ మధుమాస నిశీథమున?
ద్రాక్షరసాయన పాత్రిక పెదవులఁ
         దవులఁ దలంతురె చేఁదనుచు ?
ఓయి యతీశ్వర, చాలిఁక బోధన
         మూరక తెల్పకు నీమతము.
ఆనంద భాండము నందు హలాహల
         మయ్యయ్యొ! విరసుఁడ, కలుపకుము,
ఉన్మత్త కోకిల గానము సల్పెడి
         నుద్యాన వాటిక మధురముగ.
పొడవాటి లోద్దుగ కొమ్మల నూఁగెడిఁ
బున్నమ చందురుఁ డుయ్యెలలు.