పుట:Geethamulu, basavaraju apparao (1934).pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కాంచితి! కాంచితి!

        కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
            కన్నులార నేడు
        కళ్యాణభాగ్య భాసమానయౌ
        కాంతరూపమున కన్నుల బడియెన్‌
        పడతీ! పిల్లలు కలరా నీకని
             అడిగితి నేదయతోన్,
        పాపులయ్యు పశ్చాత్తాపము బడు
        ప్రణయినీజనులె నాబిడ్డ లనెన్‌ !
        మెలతా ! జగతిని నీకెవ్వరైన
             మిత్రులు గలరా యంటిన్‌,
        మిత్రు లౌదు రనె ప్రపంచమందు ప
        విత్రవర్తనము గలవా రెల్లన్‌
        అతివా ! నీ ప్రాణనాథు డెవ డని
             యంటి నిలువలేక,
        ఆడుదానివలె హృదయము కానుక
        యర్పించినతడె నా నాథు డనెన్‌
        కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
            కన్నులార నేడు.