పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

   అమల నాదిపిరాన్ అడియార్కు ఎన్నై ఆట్పడుత్త
   విమలన్;విణ్ణవర్ కోన్ విరై యార్ పొழிల్ వేజ్గడవన్;
   నిమలన్ నిన్మలన్ నీదివానవన్ నీళ్ మదిళరజ్గత్తమ్మాన్-
   తిరుక్కమల పాదం వన్దు ఎన్ కణ్ణి నుళ్ళన వొక్కిన్ఱదే.
             తిరుప్పాణి ఆళ్వార్ అమలనాదిపిరాన్-1

   తుళజ్గునీణ్ముడి యరశర్ దమ్‌కురిశిల్ తొణ్డైమన్నవన్ తిణ్డఱలొరువఱ్కు;
   ఉళజ్గొళన్చి నోడిన్నరుళ్ శురన్ద జ్గొడునాழிగై యేழுడనిరుప్ప;
   వళజ్గొళ్ మన్దిరం మట్రవ ర్కరుళిచ్చెయ్‌దవా ఱడియే నఱిన్దు; ఉలగ
   మళన్ద పొన్నడియే యడైన్దుయ్‌న్దే నణిపొழிల్ తిరువరజ్గత్తామ్మామే||
             తిరుమంగై ఆళ్వార్ పెరియ-తి.మొ. 5-8-9

కుంభం - రోహిణి

తిరునక్షత్ర తనియన్

   తపస్యేమాస రోహిణ్యాం తటే సహ్య భువి స్థితమ్|
   శ్రీ రజ్గ శాయినం వన్దే సేవితం సర్వదేశికై: ||
                    నిత్య తనయన్
   శ్రీ స్తవాభరణం తేజ శ్శ్రీరంగేశయ మాశ్రయే |
             చింతామణి వివోద్భాస్తం ఉత్సజ్గేసప్తభోగిన: ||

వాழிతిరునామమ్

   తిరుమగళుమ్‌ మణ్ముగళుమ్‌ శిఱక్కవన్దోన్ వాழிయే
   శెయ్యవిడై త్తాయ్‌ మగళావ్ శేవిప్పోన్ వాழிయే
   ఇరువిశుమ్చిల్ వీత్తిరుక్కు మిమైయవర్‌కోన్ వాழிయే
   ఇడర్ కడియ ప్పాఱ్కడలై యెయ్‌దినాన్ వాழிయే
   అరియ తయరదన్ మగనా యవదిరిత్తాన్ వాழிయే
   అన్దరియామిత్తువము మాయినాన్ వాழிయే
   పెరుగి వరుం పొన్ని నడుప్పిన్ తుయిన్దాన్ వాழிయే
   పెరియ పెరుమాళెజ్గళ్ పిరానడిగళ్ వాழிయే.