పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అవతారస్థలం: శ్రీవిల్లిపుత్తూరు
తిరునక్షత్రం:కర్కాటకం , పుబ్బ
ప్రబంధములు:తిరుప్పావై, నాచ్చియార్ తిరుమొழி 143 పాశురములు
మంగళాశాసన దివ్యదేశములు: 11

నాళ్‌పాట్టు

పా. ఇన్ఱో తిరువాడి ప్పురమ్‌-ఎమక్కాగ
    నన్ఱో; ఇజ్గు ఆణ్డాళ్ అవదరిత్తాల్-కున్ఱాద
    వాయ్వాన వైగున్దవాన్;పోగన్దన్నై ఇగழ்న్దు
    ఆళ్వార్ తిరుమగళారాయ్.

పా. పెరియాళ్వార్ పెణ్పిళ్ళైయాయ్; ఆణ్డాళ్ పిఱన్ద
    తిరువాడి ప్పూరత్తిన్ శీర్మై-ఒరునాళైక్కు
    ఉణ్డో మనమే! ఉణర్‌న్దుపార్-ఆణ్డాళుక్కు
    ఉణ్డాగిల్ ఒప్పు ఇదుక్కుం ఉణ్డు.

పా. అ--క్కుడిక్కు ఒరు శన్దదియాయ్-ఆళ్వార్గళ్
    తంశయలై; వి-- నిఱ్కుం తన్మైయళాయ్-పి--య్
    ప్పழுత్తాళై యాణ్డాళై ప్పత్తియుడన్ నాళుమ్‌
    వழுత్తాయ్ మనమే! మగిழ்న్దు.

వాழி తిరునామజ్గళ్

    తిరువాడి ప్పూరత్తిల్ శెగత్తుదిత్తాళ్ వాழிయే
           తిరుప్పావై ముప్పదుమ్‌ శెప్పినాళ్ వాழிయే
    పెరియాళ్వార్ పెత్తెడుత్త పెణ్పిళ్లై వాழிయే
           పెరుమ్బూదూర్ మామునిక్కు ప్పిన్నానాళ్ వాழிయే
    ఒరునూత్తు నాఱ్పత్తు మూన్ఱురైత్తాళ్ వాழிయే
          ఉయర రజ్గర్కేకణ్ణి యుగన్దళిత్తాళ్ వాழிయే
    మరువారుం తిరుమల్లి వళనాడు వాழிయర్
          వణ్ పుదువై నగర్ కోదై మలర్ పదజ్గళ్ వాழிయే

    శ్రీ విష్ణుచిత్త కులనందన కల్పవల్లీం
    శ్రీరంగ రాజహరిచన్దనయోగదృశ్యామ్!
    సాక్షాత్ క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం
    గోదామనన్య శరణశ్శరణం ప్రపద్యే||

196