పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

(మంచిమాట)

బ్రహ్మవిద్యలు

సంసార సాగరమునబడి దరిగానక దు:ఖించు చేతనులను జూచి సర్వేశ్వరుడు కృపతో ఉద్దరింపదలచి వేదమును అనుగ్రహించెను. అందు వేద ఉత్తర భాగమున అధికారానుగుణ్యముగా బ్రహ్మ విద్యాత్మకములైన ఉపాసనములు తెలుపబడినవి. ఇవి ముప్పది రెండు. ఈ ముప్పది రెండు ఉపాసనములు వ్యాస మహర్షిచే బ్రహ్మసూత్రము లందు పేర్కొనబడినవి. <poem> 1. ఈశావాస్య విద్య 2. సద్విద్య 3. ఆనందమయవిద్య 4. అంతరాదిత్యవిద్య 5. ఆకాశవిద్య 6. ప్రాణ విద్య 7. పరంజ్యోతి విద్య 8. ప్రతర్దన విద్య 9. శాండిల్య విద్య 10. నాచికేత విద్య 11. ఉపకోసల విద్య 12. ఉద్దాలకాంతర్యామి విద్య 13. అక్షరసర విద్య 14. వైశ్వానర విద్య 15. భూమ విద్య 16. గార్గ్యక్షర విద్య 17. సత్యకామ విద్య 18. దహర విద్య 19. అంగుష్ఠ ప్రమిత విద్య 20. మధు విద్య 21. సంపర్గ విద్య 22. అజా విద్య 23. జ్యోతిషాంజ్యోతిర్విద్య 24. బాలాకి విద్య 25. మైత్రేయీ విద్య 26. రుద్ర విద్య 27. చతుర్ముక విద్య 28. పంచాగ్ని విద్య 29. ఆదిత్య మండలస్థ సత్యబ్రహ్మ విద్య 30. అక్షిస్థ సత్య బ్రహ్మ విద్య 31. పురుష విద్య 32. ఉసస్తికహాళ విద్య

ఇవియును గాక ఇంకా కొన్ని కామవిద్యలు కూడా నిందు ప్రస్తావించబడినవి.

                    116