పుట:DivyaDesaPrakasika.djvu/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


నీకు సమర్పించు నధికారము నాకు లేదు గదా!యని సర్వేశ్వరుని ఔదార్యగుణమును ప్రకాశింపజేసిరి.

మీన మాసం ఉత్తర తీర్థోత్సవముగా బ్రహ్మోత్సవము జరుగును. ఇచటగల తేనమాంపొழிల్(తేనెచే సమృద్దమైన మామిడి తోటలు గలది) అను పెరుమాళ్ల ఉద్యానవనము, స్వర్ణగోరథము సేవింపదగినవి.

సూచన: ఈ క్షేత్రమును "నాంగునేరి"అని చెప్పవలెను. లేనిచో ఎవరికినీ తెలియదు. ఈక్షేత్రస్వామి విషయమై కొన్ని శ్లోకములు.

శ్లో. వరమంగే శుభోత్తుంగే వర పంకేరు హేక్షణే|
    పదపంకేరుహే నిత్యం తవ భృజ్గం కురుష్వమామ్‌||
    మాత శ్శ్రీవరమంగే మధురిపు వాంచిత మనోహరా పాంగే|
    మంగళవదన శశాంకే మామవ విద్యుల్లతా సమానాంగే||
    వన్దేహం వనమాలినం సరసిజా సర్వం సహా సేవితం
    చంచచ్చామర కన్యకా భృగుయుతం చక్రాది భూషానిత్వమ్‌|
    మార్కండేయ మునీన్ద్ర వన్దిత వియత్ క్ష్మాభృన్నివాస ప్రియం
    సేనాధీశ దినేశ చంద్ర విహగాధీశై స్సదా సేవితమ్‌||
    నౌమి శ్రీసురరాజ మమ్బుజదృశం పద్మా మహీ సేవితం|
    గోదాలోచన కోమలోత్పల విధుం శ్రీదాంఘ్రి పజ్కేరుహమ్‌|
    వానక్ష్మాధర నిత్యవాస రసికం దీనావనే దీక్షితం
    మత్రా శ్రీవరమంగయా విలసితం సార్దం శఠద్వేషిణా||

మార్గము: తిరునల్వేలి నుండి తిరుక్కురుజ్గుడి మార్గములో నాంగునేరిలో దిగవలెను. తిరునెల్వేలి నుండి 30 కి.మీ. ఇచట సర్వసౌకర్యములు కలవు.

పా. ఏనమాయ్ నిలజ్గీణ్డ వెన్నప్పనే కణ్ణా; యెన్ఱుమెన్నై యాళుడై;
   వాననాయకనే;! మణిమాణిక్క చ్చుడరే;
   తేనమామ్బొழிల్; శిరీపరమజ్గలత్తవర్ కై తొழுవుఱై;
   వానమామలైయే; యడియేన్ తొழுవన్దరుళే||

పా. ఆఱెనక్కు నిన్బాతమే; శరణాక త్తన్దొழிన్దాయ్; ఉనక్కోర్‌కై
   మ్మాఱు ననొన్ఱిలే; నెనతావియు మునతే
   శేఱుకొళ్ కరుమ్బు మ్బెరు--న్నలు; మలితణ్‌శిరీవరమజ్గై;
   నాఱు పూన్దణ్డుழாయ్ ముడియాయ్; తెయ్‌వ నాయకనే||
                   నమ్మాళ్వార్-తిరువాయిమొழி 5-7-6,10

                   66