పుట:Dhanurvidyaa vilaasamu (1950).pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

vii

15. Musṭiprakaraṇa
16. Sthānōpasankhyna
17. Saragrahaṇahastapratipādana
18. Sandhānakramavivaraṇa
19. Ākarśaṇahasta Prastavana
20. Bānahaśtaksetra
21. Dṛsțilaksaņānvīkśana
22. Dhanurākarśaņa kowśala
23. Saravyāpārayōgya tidhivāratārāka karaṇa
24. Khuralikāranga
25. Rangapravēša
26. Dhanussarapūjāyôyena
27. Gurupraņāma
28. Saraśarīsanagrahana paryātocona
29. Pousyaparya
30. Lakśyasuddhi
31. Lakśyavēdika
32. Nārācamõcena
33. Citralakşyabhēdhanōpāya
34. Śabdalakşyasarād byāsa
35. Muştyanguļaniya manalaksananveksana
36. Duranikatosthala laksanalaskya
37. Radharohaṇa
38. Gazaróhapņasaratira yöga
39. Hayarohana
40. Śarābyasa
41. Dūrāpāti
42. Śaraprayogasamayā samaya
43. Śaragamanagunadōşa
44. Divryāstramantra tantraprayōga
45. Vistaraprastāvana

There are two manuscripts of Dhanurvidyavilasamu in this Library.

1. D. 2672, Paper, complete, size 13¼×8¼ inches pages 159. lines 17 on a page. Mode of writing good. condition good.

2. D. 2995, Palm-leaf, complete, size 20⅛×1¾ inches. pages 99. lines 8 on a page. character Telugu, condition slightly injured. Appearance old. Mode of writing fair and free from mistakes.