పుట:Chanpuramayanam018866mbp.pdf/136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దనక్కరలేదు


o 113 Sfc

a.

"3

115

^

(5

-0 ,^x

x250-0 C5(jo^)d"

116

_ tf.

foba>"3 8SXp>23

^o_

cSj)

of-

X&cA ^d^b S^ioa o

A

o

n^oci 000^3 ^S^ekSsp

5

^

6 13 8

ooS'c

^o^cJ^c

T^oc^rr

3

-

117

CO 5"5"

to

D

aej&

5


118

119

"3

120