పుట:Chamatkara Nidanamu Guntupalli Gopalakrishna 1910.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

శ్రీ చమత్కారనీదాన శుద్ధపత్రికానుబంధము. ఒప్పు కృష్ణాం g' cc mmmm అలందరు పంక్తి పుట తప్పు భావ భాస m కృష్టాం X వృత్తి 3 నలద నంద 3a అలబందరు 3 . ఘంటిగా ఘంటికా 3 - 30 మ! వివిధ శ్రోతవిధి న్విధిన్నగి మహావీర్య కియా రీతి భా | ర్గ వరామం దెగనాడి ధాన్య ధన సంఘస్ఫూతి యక్షేశుగే | రి వృషప్రోతహల ప్రధాన కృషి సీరిదు . * వ్వీ భూ' | EE జ 4. శ్రీయ వైశ్య శూద్రజను లర్పింబోలు ర జంబుగ మ్. కార్యకరణ . 30 సారభౌమ సార్వభౌమ త్పత్తిం తృప్తిం an కాత్త కొత్త ట్జయ . టయ డీయ సర్వాండోద్భవ నానాండోద్భవ n. సరనుల సరనుని ధుర దుక్ష్మీర జూపు కాల్యకరణ క్షయ ఈగ్రంధ మిదివరలో నొక శుద్ధపత్రముఁ జేర్చి బైండు చేయించి ప్రస్సాఫీసునుండి తెప్పించితిని. శుద్దపత్రము 'బెజవాడలో నేనున్న పుడే కార్యాంత రాందోళితంబగు డెందం