పుట:AntuVyadhulu.djvu/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సూక్ష్మజీవుల కనుకూలమగు స్థితిగతులు

45


 • (4)ఆక్టినోమైకోసిస్ అను నొకవిధమైనపుండు(Actinomycosis)
 • (5)ఒకవిధమైన కాలిపుండు (Madura Foot)
 • (6)శోభి (Tenia Versicolor )
 • (ఇ) బాక్టీరియములచే గలుగువ్యాధులు.
 • (1)క్షయ(Tuberculosis)
 • (2)న్యుమోనియా (Pneumonia)
 • (3)పచ్చశెగ (Gonorrhoea )
 • (4)టయిఫాయిడ్ జ్వరము (Typhoid)
 • (5)ధనుర్వాయువు-టిటనస్ (Titanus)
 • (6)కలరా (Cholera)
 • (7)ఇౝప్లు ఎంజ జ్వరము(Influenza)
 • (8)ప్లేగ్-మహామారి (Plague)
 • (9)సెరిబ్రోస్పయినల్ ఫీవర్ (Cerebrospinal Fever) కొత్త జ్వరము.
 • (10)చీము-నూతిక జ్వరము (Suppuration)
 • (11)సర్పి (Erysispelas)
 • (12)అడ్డగర్రలు పుట్టించు పుండు (Soft Chancre)
 • (13) కుష్ఠవ్యాధి (Leprosy)
 • (14)కొరుకు లేక సవాయి మేహము (Syphilis)