పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/669

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


608 ఆ O ధ్రు భా షా చరిత్ర ము స్కౌ_యరు (square), స్క్వేరు, స్టరింగు, స్టాండర్లు, (అద్దం) స్టాండ్కు స్టాంపులు, స్టాక్ (నూరకము), స్లీప్, స్టీమ్ నావిగేషన్, స్టీనును (వార్తలు), స్టీల్, స్టేటు Ꮼ.Ꮗ 8.) e.) ᏬᏇ 8 دکلیس۔.) GJ S § い。え令-n 。 aيس مٹ گی۔ & רר ל 5ד xל ר (కార్యకర్శి), స్టెయిమెంటు, స్టేషనరీ, స్టేషనులు, '; హండ్రుట్ (డ్) వైటు ( - వెయిట్), హల్లు, హాకీ (పందెములు, హ్భాగు, హార్బరు డెలినరి, സ്കൂൾ گمحت که ه ഫ -رہے *:N_ o. o. 8 rعلي o • -- హార్సుపనరు, హశీలు, హెడ్డాఫీసు, హై ఫిడిలిటి ఫోటోను హైు"-ల్సు, (ఇతెన) హైస్కూ-ల్సు, స-bY దీము డిపార్టు మెంటు, హ"సింగు స్కి_ము. (467.) ఆంధ్రుదినపత్రిక జీవత్పపంచములోని వార్తల నే దినమున కా ది మా ధ్రు చేశమున వ్యాపింపజేయుట కేర్పడినది. ఆది విదేశ శ్యజాలను సడ్డగించు విషయమున మధ్యమార్గము నవల బి చినవని చెప్పవచ్చును. దాని విలేఖరులును, సంపాదకీయవర్గమును నొకరీతి పాండిత్యముగలవాను, జదువుకొన్న నాగరికులునుగాని సానూన్యులు కారు ఆ సన గృసు

  • - * * انہ ليفي to-o: x’ ફ ്. • *s S.S.-f ..); , - 5, ངུ་།ཅ. బంగ్రెండు పుటలు మాత్రముగల యొక్క_దినపు ல்கு, . . )X కొని యింగ్లీషు: సిములు దొరలకుండ వాయసంకల్పించిన సO గా వ్యయ వాసులు, .3 ெ :గ マ ー & * . . S. ゞ ^}) )ు صه سه حسسه مت ᎼᏇ .ö❍ᏛᏈKᏇ$ᎲᎼ❍ᏇᎦaᏇ , ఇతర న్యాసములు జాలమట్టు కా పత్రికనాక్రుమి చి యో)ు ) డ,
_ஆ لسبا 467 ఇంగ్లీషు పదను లందు జొరబడిన నని తెలిసికొన్నచోఁ దెనుఁగు వె నా

భాషకుఁగలిగిన పథావమును జుచి యాశ్చర్య డక వూ న సు). ఆ Y పదనులు తెనుఁగు సంస్కృతములతో నెట్టి సనూసినుల నొ ముచున్న వ్రు , © Y أمسيا యవి యెట్రివికారముల నొందుచున వైూ వె నిSూ , )చి న ప}షి సెలు టి " 1 ).9 سيصلاة .છે (ملاع పడఁగలదు. వర్తకవాణిజ్యములు, వాజ్మయ ను, ఆధునిక విశ్లా, శా సస్సలు,

  • ریچا

కళలు, రాజకీయములు, చరిత్రుఘు--ఇవి యవి యున ల, వు స్టవి సు) లండును నితర ప్రపంచముఖోడి వ్యవహారనుంతియు ని నూ ?( * \په ( فی ، నేఁడు జుగుచున్నది. పందొన్మిదవశతాబ్దము నా) , భ సును , x, \T బ్దాంతమువఱకును నింగ్లీ షువారితోడి వ్యవహారవశమున నీ దేశవ)) { · ) ్చు l حیه ، ... -- ص- ح۹ '• ר, רי S 疊-- حیٰی-پ علي ”سبتu కొన్ని పేళ్లును దెనుఁగునఁ జేరినవి. ఇంగ్లీషు విద్య యీ దేశము" వ్సాపి చి, యింగ్లీషు నాగరికత, యింగ్లీషు విజ్ఞానములలో సుబp; మెక్క నలుగు’ల నాంగ్ల పదజాలమును దెనుగున నెక్కువయగుచు వచ్చినది. నైజ్ఞానికి శబ్దజాలు మాత్ర, మంతశీఘముగ జనసామాన్యములోని కక్క లేదు. జనసామా జీవితవుతో సంపర్కముకలిగిన సందర్భములందెల్ల నౌంగ్ల ములు లేనుఁ గునఁ జేరుచునే యున్నవి. ఈ చేరినపదములలోఁ జాలవఱకుఁ దఱ్సివుములు^ యున్నవి. కాని, భాషలో * ంచికొనిపోయిన తద్భవాంగ్ల శబ్దముల సంఖ్యయు, నపరిహార్య వ్యావహారిక ములగు తత్సమాంగ్ల శబ్దముల సంఖ్యయు నెక్కువ^ నే