పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/333

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


纥 ఆp ధ్ర, w: షాఢ రి త్ర ము

  • జంకు - తి. శాం. II*," . . * తాపు. పూ. VIII. 44, (రూ, ఆంకె.పూ. VIII, 441; నూర్క. రాపు - ఉ. హరి. v.)

VIII: ಆತ್ತೆ, 1. తంగు. పా. V. (రూ. రింగు - : ఆంతు = రతి. భీ. IV; వను. II*. చను, సా. Ir. {రూ. రంతు; ఆంపు) --હર્કડ ઝિગ - છે; 2). 148.

  • ఱoపము, బ. 110. : తికుదాసు నాయుండు - 1898. 導 ఆంపిల్లు _. అచ్చ. సుం, కాం. 瑞 ఉక్క_. భాK. ద్వి. III. * vT ఱoప). ఉక్కించు, 한_. II. \f e്ഠ"്. జీచ్చ - έ9. ఱక్కు. రాజ. II*. X కిచ్చపడు. తి. భీష్మ [; పర. 毒 e9టు - é。 హ8. V. (రూ. {II

ᏬᎩ l 鬱 6ိုုး చంద్రు) 勒 జీప్ప, అచ్చ. শু6. SeO. (రూ. / .జీవ్వు - వసు. IV. * రూ| .1289 ـ و8قع تجويع V అప్ప. ఆుప్ప. భాను. I. *; * ఆువ్వు§ ఆలివ = వ. జ ము. い。ノ ఆము. II ; అూన్లు - ఆము. VI. *

  • e9వe9వ - అచ్చ K©O. “Gooo. తెOడు 1128, 1377 (రూ. రవరవ - విజ. I.) ; ఆండు = రాజు - 128, 1377.

ఆలివళి. తెక్క, నృ. I. 86 ; తి. భీష్మ, II. ఆవిక - న్చై. VII. (i. ర. “ఆధు (రూ. V రెక్క.) నికులు దీనిని లెఘు శేధముగఁ బయో • °క - 1* λοί) యున్నారు" ਾo. * తెప్ప - తి. ఉద్యో IV. (&-. ఆవ్వ, భో. I*. రెప్ప - v°. vil.) / తా. రూ.*. తాయి (రూ.రాయి.) తెవ 聽 ; ణాంపబోలు - IV. 1089. * తెల్లు. ; తాగ. సా.I*;అచ్చ. బాలకాం•. * కేఁగు. / బ్రాఁగతుంగ. V జేఁచు = ఒక కుక్క. • ? బ్రాకోట - IV, 1880. * Eểccśo - dó. II ? - ( రేఁడు ' తాగుడి - 1292, VI. 82. అనియే యుండవచ్చును. అప్పడు * తాచు. బ. 110; ద్వి. రా. ఆ. తేకు • • రేకు ' కావలెను.) కాం. (రూ.రాచు - ఉ. హరి. VII : తేకు – 1244. (రూ. రేకు - ఆము. I ; వును. III) . రా, అర. కాం. I.) ནྀ།དྨ ; తాపణితి 121, , తేకు వుడచు - పాంచా, III. ; తాపత్తి - 1268, 1418, తేప - 1878; తేపటి - 117,