పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

96 కవికోకిల గ్రంథావళి [సప్తమాంకము

అమ్మా, యిఁకఁ బోయివచ్చెదను. మాండవ్యా, రమ్ము.

మాండ : పోదము పద.

[ఇరువురు నిష్క్రమింతురు.]

సీత : [చేతులుజోడించి] అయ్యో ! జగదీశ్వరా, యీ ముద్దుకుమారు నైన రక్షింపవా ?

                      సూర్యచంద్రులార, సురలార, మునులార,
                      కన్నతండ్రులార గావరయ్య,
                      యిలను నెల్ల నేలు నిక్ష్వాకు భూపాలు
                      ముద్దుపట్టి నాదు ముద్దుపట్టి.

[యవనిక జాఱును.]

_________

చతుర్థ స్థలము : అడవి.

_________

[కుశుఁడు మూర్ఛిల్లియుండును; లక్ష్మణుఁడు ప్రక్కన నిలఁబడి యుండును.]

లక్ష్మ : కటకటా ! నేనెంత యకార్యమొనరించితిని ? రోషావేశమున నీఋషికుమారుని, ఈ శూరబాలకుని, ఈ సౌందర్య రాశిని నా కఱకు టమ్ముల కెఱ గావించితిని !