పాలయమాం రుక్మిణీ నాయక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   శ్రీరాగం   ఆది తాళం

ప: పాలయమాం రుక్మిణీ నాయక - భక్త కామితదాయక

నీలవర్ణ తులసీ వనమాల - నిరుపమశీల బృందావనలోల || పాలయమాం ||


చ 1: కనకాంబరధ్అర కమనీయ విగ్రహ - కాళీయ మదనిగ్రహ

సనకాది సన్నుత చరణారవింద - సచ్చిదానంద గోవింద ముకుంద || పాలయమాం ||


చ 2: గోపవేషధర గోవర్ధనోద్ధార - గోకులకలహంస

పాపాంధకార దివాకర శ్రీకర - తాపసమానస సారస హంస || పాలయమాం ||


చ 3: నీలాంబరధర నిత్య నిర్వికార - నిగమాంత సంచార

బాలార్కకోటి ప్రకాశావిలాస - రామదాస హృదయాజ్ఞ నివాస || పాలయమాం ||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.