పలుకే బంగారమాయెనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • రాగం - ఆనందభైరవి
  • తాళం - ఆది

ప: పలుకే బంగారమాయెనా కోదండపాణి || పలుకే ||


చ 1: పలుకే బంగారమాయె పిలిచిన పలుకవేమి

కలలో నీ నామస్మరణ మరువ చక్కని తండ్రి || పలుకే ||


చ 2: ఇరువుగ ఇసుకలోన పొరలిన యుడుత భక్తికి

కరుణించి బ్రోచితివని నెర నమ్మితిని తండ్రి || పలుకే ||


చ 3: రాతి నాతిగజేసి భూతలమందున ప్ర

ఖ్యాతి జెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రి || పలుకే ||


చ 4: ఎంత వేడినను నీకు సుంతైన దయరాదు

పంతము చేయ నేనెంతవాడను తండ్రి || పలుకే ||


చ 5: శరణాగత త్రాణ బిరుదాంకితుడవుగావా

కరుణించు భద్రాచల వర రామదాస పోష || పలుకే ||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.