నవనాథచరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మద్రాసు విశ్వవిద్యాల యాంధ్రగ్రంథమాల-నెం-7.


నవనాథచరిత్ర

ద్విపదకావ్యము

గౌరనామాత్యవిరచితము


సంపాదకుఁడు

కోరాడ రామకృష్ణయ్య, ఎం. ఏ.

ఆంధ్రోపన్యాసకుఁడు

ప్రాచ్య పరిశోధన సంస్థ

మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయముమద్రాసు

ఆనంద ముద్రణాలయ

ముద్రితము

1937


వెల: రు. 3-0-0