ధర్మసార రామాయణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

ధర్మసార రామాయణము

కళాప్రపూర్ణ, కావ్యస్మృతితీర్థః

జనమంచి శేషాద్రిశర్మ విరచితము

చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్‌వారి

' వావిళ్ల ' ముద్రణాలయమున

ముద్రితము.

1937

(సర్వస్వామ్యములు గ్రంథకర్తయధీనములు.)

మూల్యము 3-0-0.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg