దేవ బంద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

దేవ బంద నమ్మస్వామి బందానొ |
దేవర దేవశిఖామణి బందానొ || ప ||

ఉరగశయన బంద గరుడగమన బంద |
నరగొలిదవ బంద నారాయణ బందానొ || ೧ ||

మందరొద్ధార బంద మామనహర బంద |
బృందావనపతి గోవింద బందానొ || ೨ ||

నక్రహరను బంద చక్రధరను బంద |
అక్రూరగొలిద త్రివిక్రమ బందానొ || ೩ ||

పక్షివాహన బంద లక్ష్మణాగ్రజ బంద |
అక్షయఫలద శ్రీలక్ష్మిరమణ బందానొ || ೪ ||

నిగమగోచర బంద నిత్యతృప్తను బంద |
నగెముఖ పురందరవిఠ్ఠల బందానొ || ೫ ||

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=దేవ_బంద&oldid=38736" నుండి వెలికితీశారు