దేవాలయాల మీద బూతు బొమ్మలెందుకు?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒక్కమాట[మార్చు]

గ్రంథంలోని విషయాలకు అధారాలు చెప్పినా, చెప్పకపోయినా, అన్నీ అధారాలున్న విషయాలేగానీ, కల్పనా పరిస్తితులు కావని మాత్రం మళ్ళీ మళ్ళీ నమనవి చేస్తున్నాను. పరిస్తితులు అనుకూలించినట్లయితే ఆ ఉదాత్త ప్రచురణగూడ చేయాలనే ఉంది.

-తాపీ ధర్మారావు, హైదరాబాదు, 1969

విషయ సూచిక[మార్చు]

  • దేవాలయాలు - శోభనపు గదులు
  • తార్కాణాలు
  • మనలో బూతు
  • ఏమిటో అనాచారం?
  • అశ్వమేధయాగం
  • బహిరంగ సంగమాలు
  • ఇరుకురాళ్ళు
  • ఉపసంహారం