దయలేదా నాపై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తానవర్ణం.

రాగం: దేవమనోహరి. ఆది తాళం.


ప: దయలేదా నాపై దలచి వచ్చితినయ్య

అ: దయానిధే నీవణ్తి దైవము వేరెవరురా

చ: శ్రీ వాసుదేవ నన్ను బ్రోవ