దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎంపిక చేసిన

మహాత్మాగాంధీ రచనలు
సంపుటము - 2

దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర
సంపాదకులు

శ్రీమన్నారాయణ్నవజీవన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్

అహమదాబాద్ - 380 014Pre-publication price up to

2nd October 1999 Rs. 150/

Then after Rs.200/-

Rupees Two Hundred

for set of five volumes

(SELECTED WORKS OF MAHATMA GANDHI)

(Telugu)

© Navajivan Trust, 1999

First Edition, 3,000 Copies, January 1999

This set of Selecled Works of Mahatma Gandhi is

Subsidised by Navajivan Trsut

ISBN 81-7229-233-7

Printed and Published by

Jitendra T Desai

Navajıvan Mudranalaya

Ahmedabad-380 014

INDIA

Main Distribution

Sat Sahitya Sahayogi Sangh

Exhibition Grounds, Mukaranjal Road

Hyderabad-500 (W) (AP)

Public domain
ఈ కృతి భారత ప్రభుత్వ w:భారత డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా, రచయిత/ముద్రాపకుల అనుమతితో ఆర్ధిక లావాదేవీలు లేకుండా స్కాన్ చేసి సర్వర్లపై వుంచడం ద్వారా 2007-2017 మధ్యకాలంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచబడింది. కొన్ని సమస్యలవల్ల DLI సర్వర్ తాత్కాలికంగా అందుబాటులో లేకున్నా ఈ కృతులు USA కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్కీవ్ లో లభ్యమవుతున్నాయి. హక్కుదారుల ఉద్దేశాన్ని గౌరవిస్తూ, DLI స్కాన్ కంటే మెరుగుగా యూనికోడ్ కు మార్చి ప్రజలకు అందుబాటులో చేయటానికి లాభనిరపేక్షంగా పనిచేసే తెలుగు వికీసోర్స్ సాయపడుతుంది కావున వికీసోర్స్ లో వుంచబడుతున్నది. ఈ కృతిని చదువుకోవటానికి తప్పించి వేరే విధంగా వాడుకొనేవారు సంబంధిత హక్కుదారులను సంప్రదించవలసింది. ఈ విషయమై హక్కుదారులు ఆక్షేపమేమైనా తెలిపితే వికీసోర్స్ నిర్వాహకులు కృతిని తొలగిస్తారు.