తెలుగు శాసనాలు/ఫిరంగిపురము శాసనములోని తెలుగు పద్యములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

18. పిరంగిపురము శాసనములోని తెలుగు పద్యములు.

(శక. 1331.)

ఈ క్రిందిది గద్యవలె నుండును. శ్రీనాథుని సీసమద్యమని వెంటనే తట్టదు. కాని తరువాతి పద్యములు రెండు కవిసార్వభౌముని వనిపించును. పుట:TeluguSasanalu.pdf/103