తత్త్వముల వివరము/ఇందూ జ్ఞానవేదిక ప్రచురణలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగీశ్వరుల వారి సంచలనాత్మక రచనలు

ఇందూ జ్ఞానవేదిక ప్రచురణలు

 1. త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత.
 2. ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నలు-జవాబులు.
 3. ధర్మము-అధర్మము.
 4. ఇందుత్వమును కాపాడుదాం.
 5. యజ్ఞములు (నిజమా-అబద్దమా?
 6. దయ్యాల-భూతాల యదార్థసంఘటనలు.
 7. సత్యాన్వేషి కథ.
 8. మంత్రము-మహిమ (నిజమా-అబద్దమా)
 9. శ్రీకృష్ణుడు దేవుడా, భగవంతుడా.
 10. గీతా పరిచయము (తెలుగు,ఇంగ్లీషు)
 11. కలియుగము (ఎప్పటికీ యుగాంతము కాదు
 12. జనన మరణ సిద్ధాంతము.
 13. మరణ రహస్యము.
 14. పునర్జన్మ రహస్యము.
 15. త్రైతాకార రహస్యము (త్రైతాకార బెర్ముడా)
 16. కథల జ్ఞానము.
 17. సామెతల జ్ఞానము.
 18. పొడుపు కథల జ్ఞానము.
 19. తత్త్వముల జ్ఞానము.
 20. తిట్ల జ్ఞానము-దీవెనల అజ్ఞానము.
 21. గీతం-గీత (పాటల జ్ఞానము)
 22. తత్త్వార్థ బొమ్మల జ్ఞానము.
 23. దేవాలయ రహస్యములు.
 24. ఇందూ సాంప్రదాయములు.
 25. మన పండుగలు (ఎలా చేయాలో తెలుసా?)
 26. జ్యోతిష్యశాస్త్రము (శాస్త్రమా-అశాస్త్రమా?)
 27. వాస్తు శాస్త్రము (సత్యమా-అసత్యమా?)
 28. తల్లి తండ్రి.
 29. గురు ప్రార్థనామంజరి.
 30. త్రైతారాధన.
 31. సమాధి.
 32. ప్రబోధ.
 33. సుబోధ.
 34. ప్రసిద్ధి బోధ.
 35. సుప్రసిద్ధి బోధ.
 36. సిలువ దేవుడా?
 37. మతాతీత దేవుని మార్గము.
 38. సృష్ఠికర్త కోడ్-963.
 39. మతము-పథము.
 40. ప్రబోధానందం నాటికలు.
 41. ఇందువు క్రైస్తవుడా?
 42. త్రిత్వమా? ద్విత్వమా?
 43. నిగూఢ తత్త్వార్థ బోధిని.
 44. ఆత్మలింగార్థము.
 45. నాస్తికులు-ఆస్తికులు.
 46. హేతువాదము-ప్రతివాదము.
 47. గుత్తా.
 48. ప్రబోధ తరంగాలు.
 49. త్రైత సిద్ధాంతము.
 50. రూపము మారిన గీత.
 51. ఉపనిషత్‌లలో లోపాలు.
 52. బైబిల్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 53. ఖురాన్‌లో (ఇందు) పవిత్ర వాక్యాలు.
 54. ద్రావిడ బ్రాహ్మణ.