జేసుదాస్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • దేవుడు ఉన్నాడో లేడో మానవుడున్నాడురా

వాడే దేవుడు కలడో లేడని తికమకపడుతున్నాడురా మానవుడున్నంతవరకు దేవుడు ఉంటాడురా వాడినితలచేందుకు మానవుడుండాలిరా [దేవుడు ]

తనలో మంచిని పెంచుకునేటందుకు తానే దేవుడు అయ్యేటందుకు

మనిషొకరూపం కల్పించాడు అది మనిషి మనిషికొక రూపమయి పలుమతాలుగా మారాయిరా [దేవుడు ]

భయంనుంచి దేవుడు పుట్టాడు

భక్తి నుంచి దైవత్వం పుట్టింది భయం భక్తులను మించిన స్థితినే ముక్తి అంటారురా [దేవుడు ]

మనిషికోసం బ్రతికే మనిషే దేవుడు

దేవుడి కోసం మనిషిని మరిచే వాడే మూఢుడు ప్రేమ త్యాగం తెలిసిన వాడే మానవుడూ దేవుడి పేరిట మూఢుడైతే వాడే దానవుడు [దేవుడు ]

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=జేసుదాస్&oldid=20583" నుండి వెలికితీశారు