జానపద గేయాలు/చీరకట్టుకోని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చీర కట్టుకోని

కీరవాణి (21 వ మేళకర్త) స్వరాలు - ఝుంపెతాళం

పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/70 పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/71

కోసింది కొయ్యతోటకూర

కీరవాణి (21 మేళకర్త) స్వరాలు - త్రిశ్రగతి

పుట:JanapadaGayyaalu.djvu/73