జయ సంవత్సరాదిని చేసిన ఉపన్యాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జయ సంవత్సరాదిన

శ్రీ రాజా గోడే

నారాయణ

గజపతి రాయనీంగారు

C. I. E.

వారి మహలులో జరిగించిన

సంకీర్తనానంతరమందు

చేసిన

ఉపన్యాసము.

1894

Arsha Press, Vizagapatam.

Publisher Sree Paravastu Sreenivasa

Jagannadhaswamy

Ayyavaralugaru.

Printer D. Gurarnna.

This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.