చెమ్మ చెక్క పాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెమ్మ చెక్క చారడేసి మొగ్గ
అట్లు పొయ్యంగా ఆరగించంగా
రత్నాల చెమ్మచెక్క రంగులేయంగా
ముత్యాల చెమ్మచెక్క ముగ్గులేయంగా
పగడాల చెమ్మచెక్క పందిరేయంగా
పందిట్లో బాలలు పరుగులేయంగా
పరుగో పరుగు