చర్చ:జాతీయపతాక వందనం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జాతీయ పతాక వందనం :వడ్డూరి అచ్యుత రామకవి ,స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు ,వికీసోర్స్ ద్వారా సమర్పణ :వారి కుమారుడు :వడ్డూరి రామకృష్ణ ,తణుకు ఫోన్ :9 9 5 9 1 1 7 1 6 7