చరణములే నమ్మితి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


      కాపీ రాగం       ఆది తాళం


ప: చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి


చ1: వారధి గట్టిన వర భద్రాచల

వరదా వరదా వరదా నీ దివ్య || చరణములే ||


చ2: ఆదిశేష నన్నరమర చేయకు

మయ్యా అయ్యా అయ్యా నీ దివ్య || చరణములే ||


చ3: వనమున రాతిని వనితగ జేసిన

చరణం చరణం చరణం నీ దివ్య || చరణములే ||


చ4: పాదారవిందమే యాధారమని నేను

పట్టితి పట్టితి పట్టితి నీ దివ్య || చరణములే ||


చ5: వెయ్యారు విధముల కుయ్యాలించిన

అయ్యా అయ్యా అయ్యా నీ దివ్య || చరణములే ||


చ6: బాగుగ నన్నేలు భద్రాచల రామ

దాసుడ దాసుడ దాసుడ నీ దివ్య || చరణములే ||

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.