చక్కని జాణ ఇన్నిట

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పల్లవి
చక్కని జాణ ఇన్నిట జవరాలు
చెక్కెర బొమ్మవంటిది జవరాలు
చరణం1
కన్నులతప్పకచూచి కప్పురాన నిన్ను వేసి
సన్నసేసినదివొ జవరాలు వెన్నెల నవ్వులు నవ్వి వేడుక నీకు పుట్టించి
చన్నులనొరసి నిన్ను జవరాలు
చరణం2
తెరమరుగుననుడి తెనగారమాటలాడి
సరివెనగినీతొ జవరాలు
విరులు నీపై చల్లి వింతసేతలెల్లా చెసి
సరసములు నెరపి నీ జవరాలు
చరణం3
తమకము నీకు రేచి దయపుట్ట సెవ సెసి
సముకానాకొసరి నీ జవరాలు
అమర శ్రీవెంకటేశ అన్నిటా నీవు గూడగా
జమనిరతుల చొక్కి జవరాలు