గాలికి కులమేదీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కర్ణ (1964) సినిమా కోసం సి. నారాయణ రెడ్డి రచించిన లలితగీతం.


పల్లవి :

గాలికి కులమేదీ

ఏదీ నేలకు కులమేదీ ||| గాలికి |||

మింటికి మరుగేదీ

ఏదీ కాంతికి నెలవేదీ ||| గాలికి |||


చరణం 1 :

పాలకు ఒకటే తెలి వర్ణం

ఏదీ ప్రతిభకు కలదా ఫలభేదం

వీరులకెందుకు కులభేదం

అది మనసుల చీల్చెడు మతభేదం ||| గాలికి |||


చరణం 2 :

జగమున యశమే మిగులునులే

అదీ యుగములకైనా చెదరదులే

దైవం నీతో నిలుచునులే

ధర్మం నీతో నడుచునులే ||| గాలికి |||