గంధము పుయ్యరుగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పల్లవి :

గంధము పుయ్యరుగా

పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా


అను పల్లవి:

అందమైన యదునందనుపై
కుందరదన లిరవొందగ పరిమళ


చరణం (1):

తిలకము దిద్దరుగా కస్తూరి తిలకము దిద్దరుగా
కలకలమను ముఖకళగని సొక్కుచు
బలుకుల నమృతము లొలికెడు స్వామికి


చరణం (2):

చేలము గట్టరుగా బంగరు చేలము గట్టరుగా
మాలిమితో గోపాల బాలులతో
నాల మేపిన విశాలనయనునికి


చరణం (3):

హారతులెత్తరుగా ముత్యాల హారతు లెత్తరుగా
నారీమణులకు వారము యౌవన
వారక యొసగెడు వారిజాక్షునికి


చరణం (4):

పూజలు సేయరుగా మనసార పూజలు సేయరుగా
జాజులు మరి విరజాజులు దవనము
రాజిత త్యాగరాజ నుతునికి

మూలం[మార్చు]