కరుణ జూడవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


     సౌరాష్ట్ర రాగం      త్రిపుట తాళం

ప: కరుణ జూడవే ఓ యమ్మ

కాకుత్సరాముని కొమ్మ || కరుణ ||


అ.ప: శరణంటి ననుగానవమ్మ

జనక తనయ సీతమ్మ || కరుణ ||


చ1: సరసిజాసను గన్న సాధ్వి నీమహిమల నెన్నగా

తరమే యింద్రాదులకైనా తధ్యమిది యని స్మృతులచే విన్నా || కరుణ ||


చ2: కలకంఠి నీ ముద్దులమోము కనుగొంటి నాదే భాగ్యము

ఎలనాగ నే నోచిన నోము ఎన్న ఎవరి శక్యము ఓ యమ్మ || కరుణ ||


చ3: పతితపావననామ నీ భాను వంశాబ్ధి సోముని

క్షితి విజయుని నేలిన ఘనుని చెలిమిచేసిన పరమ కళ్యాణి || కరుణ ||


చ4: భద్రాద్రివాసుని కొమ్మ భద్రాద్రి శ్రీరామదాసుని కమ్మ

భద్రములొసగుమి అమ్మా భద్రం భవతుతే మాయమ్మ || కరుణ ||

This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.