కనుగొంటిన్ కనుగొంటి జానకిని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: సంపూర్ణ రామాయణం (1972)

రచన: గబ్బిట వెంకటరావు

గానం: ఘంటసాల

సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్

మత్తేభవిక్రీడితము

కనుగొంటిన్ కనుగొంటి జానకిని శోకవ్యాకుల స్వాంతనా
జననిన్ రావణు లంకలో, వనములో, ప్రత్యర్ధి కూటంబులో
అనిశంబున్ భవదీయ దివ్య పద పద్మా రాధనా దీక్షయై
దినముల్ లెక్కిడుచుండె మిమ్ముగన తండ్రీ! రామచంద్ర ప్రభూ!