ఓ రఘువీరా యని నే పిలిచిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   మధ్యమావతి రాగం    ఆది తాళం

ప: ఓ రఘువీరా యని నే పిలిచిన

నో హో యనరాదా రామ

సారెకు వేసరి నామది యన్యము

చేరదు యేరా ధీర రాను || ఓ రఘువీరా ||


చ 1: నీటచిక్కి కరి మాటికి వేసరి

నాటక ధర నీ పాటలు బాపగ

మేటి మకరితల మీటికాచు దయ

యేటికి నాపై నేటికి రాదో || ఓ రఘువీరా ||


చ 2: మున్ను సభను నాపన్నత వేడుచు

నిన్ను కృష్ణయని ఎన్నగ ద్రౌపది

కెన్నో వలువలిడి మన్నన బ్రోచిన

వెన్నుడ నామొర వింటివొ లేదో || ఓ రఘువీరా ||


చ 3: బంటునై తినని యుంటె పరాకున

నుంటివి ముక్కంటి వినుత నామ

జంట బాయకను వెంట నుండుమని

వేడితి భద్రాచలవాసా || ఓ రఘువీరా ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.