ఓహో బస్తీ దొరసానీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అభిమానం (1960) సినిమా సోసం ఆరుద్ర రచించిన లలితగీతం.


ఓహో బస్తీ దొరసానీ, బాగా ముస్తాబయిందీ

అంద చందాల వన్నెలాడీ ఎంతో బాగుందీ ||| ఓహో బస్తీ దొరసానీ |||


ముచ్చటయిన కురులను దువ్వీ, పూలదండ ముడిచింది

పూలదండతో బాటే మూతి కూడ ముడిచింది ||| ముచ్చటయిన |||

మాపై కోపం వచ్చింది

వచ్చిన కోపం హెచ్చింది

అంద చందాల వన్నెలాడి అయినా బాగుంది ||| ఓహో బస్తీ దొరసానీ |||


కొత్త పెళ్లికూతురు మదిలో కొసరి సిగ్గు వేసింది

మత్తు మత్తు కన్నులతోను, మనసు తీర చూసింది ||| కొత్త పెళ్ళికూతురు |||

ఆమెకు సరదా వేసింది

జరిగి దగ్గరకొచ్చింది

అంద చందాల వన్నెలాడి కోపం పోయింది ||| ఓహో బస్తీ దొరసానీ |||


పడుచువాళ్ళ పాటలతోనే పల్లెసీమ పండిందీ

పల్లెసీమలో హాయీ వెల్లివిరిసి నిండింది ||| పడుచువాళ్ళ |||

చివరికి చిలిపిగ నవ్వింది

చేయి చేయి కలిపింది

అంద చందాల వన్నెలాడి ఆడిపాడిందీ ||| ఓహో బస్తీ దొరసానీ |||