ఒప్పులకుప్పా ఒయ్యారిభామ పాట (మగ పిల్లలది)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒప్పుల కుప్పా ఒయ్యారి భామా
మినపాపప్పు మెంతీపిండి
తాటీ బెల్లం తవ్వెడు నెయ్యీ
గుప్పెడు తింటే గులుకూ లాడి
నడుమూ గట్టీ నా మాట బట్టి