ఉన్నాడో లేడో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


        అసావేరి రాగం      త్రిపుట తాళం

ప: ఉన్నాడో లేడో భద్రాద్రియందు || ఉన్నాడో ||


చ1: ఉన్నాడో లేడో యాపన్న రక్షకుడు

ఎన్నాళ్ళు వేడిన కన్నుల కగపడడు || ఉన్నాడో ||


చ2: నన్నుగన్న తండ్రి నా పెన్నిధానము

విన్నపము విని తా నెన్నడు రాడాయె || ఉన్నాడో ||


చ3: ఆకొని నే నిపుడు చేకొని వేడితే

రాకున్నా డయ్యయ్యో కాకుత్సతిలకుడు || ఉన్నాడో ||


చ4: వాటముగ భద్రాచల రామదాసుతో

మాటలాడుటకు నాటకధరుడు || ఉన్నాడో ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.