ఉద్భటారాధ్యచరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉద్భటారాధ్యచరిత్రము

తెనాలి రామలింగ (కృష్ణ)కవి విరచితము

విద్యారత్న, కళాప్రపూర్ణ

నిడదవోలు వెంకటరావు, యం.ఏ.

రచించిన విపులపీఠికాసహితము


ఉద్భటారాధ్యచరిత్రము.pdf

ప్రకాశకులు :

ది లోటస్ పబ్లిషర్సు, మెయిన్ రోడ్, తెనాలి