ఇతర దేవతలకిది గలదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతర దేవతలకిది గలదా
ప్రతి వేరీ నీ ప్రభావమునకు

రతిరాజజనక రవిచంద్రనయన
అతిశయ శ్రీవత్సాంకుఁడవు
పతగేంద్రగమన పద్మావతీపతి
మతి నినుఁ దలఁచిన మనోహరము

ఘనకిరీటధర కనకాంబర పా
వన క్షీరాంబుధివాసుఁడవు
వనజచక్రధర వసుధావల్లభ
నినుఁ బేరుకొనిన నిర్మలము

దేవపితామహ త్రివిక్రమ హరి
జీవాంతరాత్మక చిన్మయుఁడా
శ్రీవేంకటేశ్వర శ్రీకర గుణనిధి
నీవార మనుటే నిజసుఖము 3-44