ఆర్తరక్షామణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆర్తరక్షామణి

ఇది

రాజమహేంద్రవరమునందలి దొరతనమువారి

మొదటితరగతి కళాశాలయందు

నాంధ్రోపాధ్యాయుడుగనుండి విశ్రాంతి నొందియున్న

"సూక్తిసుధానిధి"

వడ్డాది సుబ్బారాయ కవిశేఖరుడు

రచించినది.


మొదటికూర్పు 1000 ప్రతులు.

రాజన్‌ ట్రిక్‌ ప్రెస్‌ నందు ముద్రితము,

రాజమహేంద్రవరము.

1935

సర్వస్వామ్య సంకలితము

వెల రు 0-4-0

మూలాలు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.