ఆర్తరక్షామణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆర్తరక్షామణి

ఇది

రాజమహేంద్రవరమునందలి దొరతనమువారి

మొదటితరగతి కళాశాలయందు

నాంధ్రోపాధ్యాయుడుగనుండి విశ్రాంతి నొందియున్న

"సూక్తిసుధానిధి"

వడ్డాది సుబ్బారాయ కవిశేఖరుడు

రచించినది.


మొదటికూర్పు 1000 ప్రతులు.

రాజన్‌ ట్రిక్‌ ప్రెస్‌ నందు ముద్రితము,

రాజమహేంద్రవరము.

1935

సర్వస్వామ్య సంకలితము

వెల రు 0-4-0

మూలాలు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg