ఆర్గ్ లోని తెలుగు పుస్తకాల జాబితా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ఆది-ఆనాది
 2. ఆదిత్య హృదయము
 3. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు
 4. ఆగ్నేయ ఆసియా
 5. ఆహార కార్ట్లి నివారణ చట్టము
 6. అక్షరవాణి
 7. ఆంధ్రులచరిత్రము-పార్ట్-2
 8. ఆరోగ్య భాస్కరము
 9. ఆస్పర్షయోగం అనే శ్రీమద్భవగత్గీత సంపుటి-1
 10. ఆత్మానంద ప్రకాశిక
 11. అభాగ్యోపాఖ్యానం
 12. అబ్బూరి సంస్మరణ
 13. అబ్బూరి వరధ రాజేశ్వరరావు కవితా సంచిక
 14. అభినయ దర్పణము
 15. అభ్యుదం
 16. అచల గురు మార్గము
 17. అచల ప్రబోధ
 18. అచలాత్మజ పరిణయము
 19. ఆచార్య వినోబా
 20. అచ్చ తెనుగు కుబ్జకృష్ణవిలాసం
 21. ఆధ్యాత్మ దర్శన అభ్యాస యోగము 1
 22. ఆధ్యాత్మ దర్శన అభ్యాస యోగము 2
 23. ఆధ్యాత్మ రామాయణము
 24. ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు
 25. ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు-4
 26. ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు-10
 27. విశేషణములు
 28. ఆధునిక శాస్త్రవిజ్ఞానము_ప్రథమ భాగము
 29. అగస్త్య రసాయనిక తంత్రము
 30. అగస్త్య వైద్యము
 31. ఎ హిస్టారికల్ గ్రామర్ ఆఫ్ ఇన్ స్క్రి ప్షనల్ తెలుగు
 32. అహ్నికామృతము
 33. ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు
 34. అఖిలపక్ష మహాసభ
 35. అక్కమహాదేవి వచనములు
 36. అక్షరానుభూతులు
 37. అక్షరవిశ్వనాద
 38. అలంకారశాస్త్రము-ఆధునిక సాహిత్యము
 39. అలంకార చంద్రోదయం
 40. అలంకార మకరందం
 41. అలవాట్లు పొరపాట్లు
 42. అల్లామ ఇక్బాల్ కవితలు
 43. ఆళ్వారాచార్య సంగ్రహచరిత్రలు
 44. అమరకోశము
 45. అమరావతి స్తూపము
 46. అమ్మతో ముచ్చట్
 47. అమృత వాహిని- తృతీయభాగము
 48. అమృత -నాల్గవ భాగము
 49. అమృతలహరి
 50. ఆముక్తమాల్యద
 51. ఏమి చెణుకులు
 52. అనాసక్తి యోగము
 53. అనగా అనగా (ప్రాచీన శ్లోకాల వెనక దాగిన కథల సంపుటి)
 54. అనకాపల్లి గ్రామదేవతలు -ఒక పరిశీలన
 55. ఆనంద యాత్ర లలితగీతాలు
 56. అనంతసహిత
 57. అనాసక్తి యోగము
 58. ఆంధీకృత ముక్తేశ్వరపాఖ్యానము
 59. ఆంధ్ర భవిష్య పర్వము-పద్యప్రబంధము
 60. ఆంధ్ర భారత కవితా విమర్శనము
 61. ఆంధ్ర భాషార్ణవము
 62. ఆంధ్రభోజ శ్రీ సూర్యారాయ మహారాజ ప్రశస్
 63. ఆంధ్ర గీత గోవిదం
 64. ఆంధ్రగుహలయలు
 65. ఆంధ్ర హర్ష చరిత్ర -పూర్వ భాగము
 66. ,ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము సంపుటి2
 67. ఆంధ్ర లక్ష్మీ సహస్రము
 68. ఆంధ్ర మహాభారతము -సంశోధిత ముద్రణము (భీష్మ ద్రోణ పర్వాలు).
 69. ,ఆంధ్రమహాభారత నిఘంటువు
 70. ఆంధ్ర మహాభారతం-సూక్తి రత్నాకరము
 71. ,ఆంధ్రమహాభారతము-ద్రౌపది
 72. ఆంధ్ర మహాభారతము-భీష్మ ద్రోణ పర్వాలు
 73. ఆంధ్ర మహాభారతము విరాటోద్యోగపర్వాలు
 74. ఆంధ్రమీమాంసార్ధసారము
 75. ఆంధ్రనామ సంగ్రహమ ఆంధ్రనామశేషము సాంబ నిఘంటువు (సటీకము)
 76. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామపంచాయతుల చట్టము
 77. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనుకబడినతరగతుల రాష్ట్ర మహాసభ-1979 సావెనీర్
 78. ఆంధ్ర ప్రసన్నరాఘవ విమర్శనము
 79. ఆంధ్ర ప్రతాపరుద్రీయం భాగం-1
 80. ఆంధ్ర ప్రతాపరుద్రీయం భాగం-2
 81. ఆంధ్ర ప్రతిష్ఠ
 82. ఆంధ్ర రచయితలు సంపుటి 1
 83. ఎ.సోమనాధ రాయ
 84. ఆంధ్రసాహిత్యములో సత్యభామ పాత్ర చిత్రణము.
 85. ఆంధ్ర సర్వస్వము
 86. ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి
 87. ఆంధ్ర శ్రీవిష్ణు పురాణము
 88. ఆంధ్ర తమిళ కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు
 89. ఆంధ్రవాజ్మయ చరిత్ర
 90. ఆంధ్రవాజ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము
 91. ఆంధ్రవాజ్మయం కృష్ణ కథ
 92. ఆంధ్ర వశిష్ఠ రామాయణము సంపుటి3
 93. ఆంధ్రుల వేదములు కృష్ణ యజుర్వేదము సంపుటి 1
 94. ఆంధ్ర వీరులు -భాగం 1
 95. ఆంధ్ర విజ్ఞానసర్వస్వం-భాగం 2
 96. ఆంధ్ర యక్షగానవాజ్మయచరిత్ర (యక్షగానపరిషోద్ధానం).
 97. ఆంధ్రీకృత న్యాయదర్శనము -భాగం 1
 98. ఆంధ్రీకురపరస్మృతి.
 99. ఆంధ్రుల చరిత్రము-సంపుటి3
 100. అందియాకథ (శిల్పాధికారం)
 101. ఆంధ్రచిత్రవిమర్శనము-వీరభద్రీయాఖానందనం
 102. ఆంధ్రప్రబంధం
 103. ఆంధ్రరాష్ట్రము
 104. ఆంధ్రసంస్కృత కోశము
 105. ,ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము (తెలుగు ఎన్సైక్లొపీడియా)-సంపుటి-32
 106. ఆంధ్రీక తగాస్త్య బాలభారతము
 107. ఆంధ్రులజానపద విజ్ఞానం
 108. ఆంధ్రుల నాట్యకళవిశేష సంచిక
 109. ఆంధ్రుల సాంఘీక చరిత్ర
 110. ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి
 111. అనిరుద్ధ చరిత్రము
 112. అనియత విద్యసమస్య రంగములు-స్టేజ్
 113. అనియత విద్యసమస్య రంగములు
 114. అన్నమాచార్య ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు తులనాత్మక పరిశీలనము
 115. అన్నమాచార్య సంకీర్తన సుధ
 116. అన్నమాచార్యవారి ఆధ్యాత్మిక శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటి2
 117. అన్నమాచార్యవారి ఆధ్యాత్మిక శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటి3.
 118. అన్నమయ్య సంకీర్తనా స్రవంతి
 119. అన్నమయ్య పదసౌరభం-సంపుటి 1
 120. అన్న విజ్ఞానము
 121. అంటువ్యాధులు.
 122. అనభవదీపిక
 123. అనుపానరత్నాకరము
 124. అనుపాన మంజరి
 125. అనువాద శాస్త్రము -మోనోగ్రాప్
 126. ,అన్వేషణ అనుభూతి
 127. అపరోక్షానుభూతి
 128. అప్పకవీయం
 129. అప్పకవీయం
 130. అప్పకవీయం
 131. అప్పనాపల్లి శ్రీబాలబాలాజీ చతుస్సతి
 132. అప్రస్తుత ప్రశంశ
 133. అపూర్వ ప్రతిభ-సంపటి1
 134. ఆరవిందయోగి సావిత్ర-4 యోగావిభూతి
 135. అర్చనా నవనీతమూ
 136. అర్థశతాబ్ది ఆంధ్రనాట్యం
 137. అర్ధానుస్వరతత్త్వము
 138. ఆరోగ్య దీపిక
 139. ఆరోగ్య మార్గ బోధిని
 140. ఆరోగ్య మంత్రములు -ఫారమ్1
 141. ఆరోగ్య రహస్యం-ఫారమ్3
 142. ఆరోగ్య సప్తశతి
 143. ఆరోగ్య శాస్త్రము
 144. ఆర్ష జ్యోతి
 145. అర్థశాస్త్రం-భాగం 2
 146. ,అర్థశతాబ్దపు ఆంధ్రకవిత్వం
 147. ఆర్థి ప్రభందము
 148. ఆర్యభాష విభాగము
 149. ఆర్యసమాజం
 150. అశోకం
 151. అష్టాంగ హృదయం శరీర నిధాన స్థానములు సంపుటి 3
 152. అష్టాంగ హృదయం సూత్ర స్థానము సంపుటి 1
 153. అష్టాంగ హృదయంసూత్ర స్థానము సంపుటి 2
 154. ,అస్పష్ట ప్రతిబింబాలు తెలుగులో స్త్రీల పత్రికలు ఒక పరిశీలన
 155. అశ్రీమద్ ఆంధ్రభాగవతము
 156. అష్టలక్ష్మీప్రసన్నము
 157. అష్టాంగ హృదయంఉత్తర స్థానము సంపుటి 4
 158. అష్టశ్లోకివ్యాఖ్యానము
 159. అష్టావక్రసంహిత (వ్యాఖ్య సహితము)
 160. అష్టాంగ హృదయంసూత్ర స్థానము
 161. అష్టిక వాదము
 162. ఆసూరి మారిగంటి వెంకట నరసింహాచార్యుల (చతుర్ధి) రచనల సమగ్ర పరిశీలనము
 163. అతిమానస ఉషోదయము
 164. ఆత్మ తత్వము
 165. ఆత్మాండ ప్రకాశిక
 166. ఆత్మబోధము
 167. ఆత్మానంద ప్రకాశిక
 168. తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదురి
 169. ఆత్మ సమర్పణము
 170. ఆత్మీయ రాగాలు
 171. అవధూత వాణి -భాగం1 (బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలోని అద్భుత మహిమలు)
 172. అవతార మీమాంస
 173. అవ్వనివారణ స్తోత్రామానంద మాలిక
 174. ఆయోధ్యలో ఆగ్రహించిన హిందూత్వ
 175. ఆయుర్వేదంలో ఆయిల్ పుల్లింగ్-అందరికీ ఆరోగ్యం