ఆంధ్ర వేదములు : ఋగ్వేదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర వేదములు.

[ఋగ్వేదము.]

ప్రథమ సంపుటముఅనువాదకులు:-

బంకుపల్లె మల్లయ్య శాస్త్రి,


వినయాశ్రమమువారిచే అక్షరవిలాసమునందు ముద్రింపఁబడి,

ప్రకటింపఁబడియె.

1940


మొదటి కూర్పు 3000 ప్రతులు.

మూలాలు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg