అష్టాంగయోగసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

SRI VENKATESWARA ORIENTAL SERIES—No. 52

Editor: Prof: P. V. RAMANUJASWAMI, M. A ,


అష్టాంగయోగసారము

రచయిత్రి

తరిగొండ వెంకమాంబ

పరిష్కర్త

విద్వాన్ - సాహిత్య శిరోమణి

పంగనామల బాలకృష్ణమూర్తి, ఎం. ఏ; బి. ఓ. యల్. (ఆనర్సు.)

(ఆంధ్ర సహాయ పరిశోధకుఁడు. శ్రీ వేంకటేశ్వరప్రాచ్యపరిశోధనాలయము, తిరుపతి.)

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు ఆఫ్ ట్రస్టీస్ వారి తరఫున

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరువారగు

చెలికాని అన్నారావు, బి.ఏ., గారి అనుమతిని

ప్రకటింపఁబడినది.

తిరుపతి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ముద్రాక్షరశాల

1955