అష్టాంగయోగసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

SRI VENKATESWARA ORIENTAL SERIES—No. 52

Editor: Prof: P. V. RAMANUJASWAMI, M. A ,


అష్టాంగయోగసారము

రచయిత్రి

తరిగొండ వెంకమాంబ

పరిష్కర్త

విద్వాన్ - సాహిత్య శిరోమణి

పంగనామల బాలకృష్ణమూర్తి, ఎం. ఏ; బి. ఓ. యల్. (ఆనర్సు.)

(ఆంధ్ర సహాయ పరిశోధకుఁడు. శ్రీ వేంకటేశ్వరప్రాచ్యపరిశోధనాలయము, తిరుపతి.)

అష్టాంగయోగసారము (తరికొండ వేంగమాంబ).pdf

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు ఆఫ్ ట్రస్టీస్ వారి తరఫున

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరువారగు

చెలికాని అన్నారావు, బి.ఏ., గారి అనుమతిని

ప్రకటింపఁబడినది.

తిరుపతి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ముద్రాక్షరశాల

1955